Блог школи французької мови Côte d'Azur
La langue française

Pronoms sujets et toniques

Moi, je m’appelle Lolita.

З подібного речення для багатьох починається вивчення французької мови. І зразу ж виникає питання: чому тут є і moi i je? Яка між ними різниця? Для чого два займенники?
Пропонуємо розглянути цю тему більш детально.

У цьому реченні, насправді, використовується два типи займенників:
- займенники-підмети (pronoms sujets);
- ударні/акцентні займенники (pronoms toniques).

Займенники-підмети існують, щоб замінити іменники, які уособлюють людину, вони виконують роль підмета і стоять перед присудком (дієсловом).

В однині (одна особа) це:
- je - я: je fais du sport;
- tu - ти: tu travailles;
- il - він: il va au cinéma;
- elle - вона: elle a un chien.

У множині (коли декілька осіб) це:
- nous - ми: nous écrivons une lettre;
- on - ми (розмовна форма): on s’occupe des enfants;
- vous - ви: vous étudiez le français;
- ils - вони (чоловіча або змішана група): ils viennent chez moi;
- elles вони (жіноча група): elles partent en Ukraine.

Увага!
On - займенник, який у розмові означає «ми», але, граматично, дієслово, яке супроводжує цей займенник має стояти в однині.

Важливо!
У французькій мові, так само, як і в українській, ввічливим є звертання на «Ви/vous», а у неформальній комунікації використовується «ти/tu».

Bonjour, madame! Vous allez bien?
Tu veux aller à la piscine?

Attention! Займенники il, elle, ils, elles можуть використовуватись, як заміна назві тварини чи речі:

Les oiseaux chantent = ils chantent.
La mouche est dans la chambre = elle est dans la chambre.

Ударні/акцентні займенники заміняють людину.
Кожен з них відповідає певному займеннику-підмету:

Займенник-підмет - Акцентний займенник

je - moi


tu - toi


il - lui


elle - elle


on/nous - nous


vous - vous


ils - eux


elles - elles


Акцентні займенники використовуються:

- після à, avec, chez, et, sans, pour:
Je vais chez moi.
C’est à toi?
Nous sommes avec Paul.
Lui et elle, ils partent à la montagne.
Je ne peux pas travailler sans eux.
C’est pour vous, ce cadeau.

- перед займенниками-підметами, щоб виділити їх:
Elles, elles prennent le train et on va en voiture.

- після c’est:
C’est moi!

- у порівняннях:
Il est plus grand qu’elle.

- у заперечній конструкції ni...ni:
Ni vous ni moi ne fumons.

Приєднуйтесь на заняття до нашої школи, якщо хочете дізнатися більше!