Блог школи французької мови Côte d'Azur
La langue française

L'infinitif

На заняттях з французької часто можна почути термін «інфінітив», тому пропонуємо розглянути, що це таке, і як його використовувати.

Інфінітив є «паспортом» дієслова, так як це та форма, яку можна знайти у словнику.

Саме за інфінітивом визначається приналежність дієcлова до групи:
  • перша група має закінчення -er: chercher, aimer
  • друга група має закінчення-ir: applaudir, choisir
  • третя група об’єднує усі дієслова, які мають особливі форми відмінювання

Attention!
Всі дієслова першої та другої груп мають, відповідно, закінчення -er та -ir, проте, не всі дієслова, що мають ці закінчення належать до першої чи другої групи. Наприклад, дієслова на кшталт aller та partir належать до третьої групи.

Інфінітив існує двох видів:
  1. теперишнього часу: fumer, rougir, faire…;
  2. минулого часу: avoir chanté, être sorti…

Вибір виду інфінітиву залежить від часу та ступеню доконаності:

— Інфінітив теперішнього часу виражає незавершену дію, дію в процесі реалізації. Ця дія може бути одночасною, або послідовною до головної дії:
Je pense comprendre ce que tu veux dire.
Я думаю, що розумію, що ти хочеш сказати.

Je suis très contente de te voir ce week-end!
Я дуже рада, що побачу тебе на вихідних.

— Інфінітив минулого часу виражає завершену дію, яка передує основному дієслову:
Je pense avoir compris ce que tu veux dire.
Я думаю, що зрозуміла, що ти хочеш сказати.

Je suis très contente de t’avoir vu week-end passé.
Я була дуже рада тебе побачити минулих вихідних.


Інфінітив також може використовуватися у пасивній формі:
Je suis fière d’être reçue à l’Élysée par le président de la République.
Я пишаюсь, що мене приймає Президент Республіки у Єлисейському палаці.

Je suis fière d’avoir être reçue à l’Élysée par le président de la République.
Я пишаюсь, що Президент Республіки мене прийняв у Єлисейському палаці.

Важливо!
Після прийменника дієслово завжди має стояти в інфінітивній формі:
Il a couru pour attraper le bus.
Він побіг , щоб встигнути на автобус.

Attention!
Якщо два дієслова слідують одне за одним, друге дієслово завжди буде інфінітивом:
Tu peux aller faire les courses?
Можеш піти зробити закупи?


Функції інфінітива


  • безпосередньо дієслівна (як основне чи друге дієслово):
Être ou ne pas être? - основне дієслово
Бути чи не бути?

Que choisir? - основне дієслово
Що обрати?

Marie pense venir aux Pays-Bas. - друге за порядком дієслово
Марі думає поїхати до Нідерландів.

Jean a commencé à écrire ses mémoires. - друге за порядком дієслово
Жан почав писати мемуари.

  • іменникова (як підмет, додаток, обставина):
Rire est indispensable. - підмет
Сміятися вкрай важливо.

Il est content d’avoir obtenu le premier prix. - додаток
Він радий, що здобув перше місце.

Elle se coiffe avant de sortir. - обставина
Вона робить зачіску перед тим, як вийти.


Крім того, у французькій, так само, як і в англійській є модальні дієслова, після яких вживається дієслово у функції прямого додатку (COD).
А саме:
— дієслова відчуття, як от voir, regarder, entendre, sentir;
— laisser, faire

Je vois les enfants jouer dans la rue.
Я бачу, як діти граються на вулиці.

Elle a fait tomber le vase.
Через неї ваза впала.

Інфінітиви часто зустрічаються у ідіомах, пропонуємо запам’ятати декілька виразів:

Promettre est facile, tenir est difficile.
Обіцяти легко, дотримати обіцянки важко.

Vouloir c’est pouvoir.
Хотіти - це могти.

Partir c’est mourir un peu.
Полишити дім - це маленька смерть.

Приєднуєтесь до наших уроків, щоб краще розібратись в нюансах теми.

Записуйтесь вже сьогодні!