Блог школи французької мови Côte d'Azur
La langue française

Prépositions de lieu

Життя - це рух, постійні пересування у просторі, пов’язані з роботою, подорожами, навчанням, бажанням кращого життя. Крім того, Франція, зокрема Париж, є дуже космополітичними, бо там можна зустріти людей звідусіль. Саме тому, пропонуємо розглянути, яким чином можна виразити ідею місця у французькій мові, щоб мати змогу підтримати ввічливу бесіду з франкофонами з усього світу.

Коли ми говоримо про ідею простору, важливо розділяти цю тему на два плани:


- орієнтація в просторі
- орієнтація в географії

Пропонуємо розпочати з варіантів опису просторового перебування:


 • - sur - на: Le livre est sur la table.
 • - sous - під: Le sac est sous la chaise.
 • - devant - перед: Je suis devant le cinéma.
 • - derrière - позаду: Ta fille est derrière toi.
 • - à côté de / près de - поруч: La boutique Chanel est près de chez moi.
 • - loin de - далеко: Le musée de l’art contemporain est loin du centre-ville.
 • - à gauche (de) - ліворуч (від): La pharmacie est à gauche de l’église. / Le cinéma est à gauche.
 • - à droite (de) - праворуч (від): Le frigo est à droite du canapé. / Le salon de coiffure est à droite.
 • - dans - в: Le mascara est dans la trousse.
 • - en face de - навпроти: Marie habite en face du château.
 • - chez - у когось: Je vais chez mes parents. / Marc est chez le dentiste. / J’ai froid chez moi.

Attention!
У деяких конструкціях має вживатись прийменник de (à côté de, près de, loin de, à gauche de, à droite de). Важливо не забути, що цей прийменник зливається з означеним артиклем:

À côte DU (de+le) théâtre
Loin DE LA (de+la) piscine
Près DE L’école (de+l’)
À droite DES (de+les) grands magasins

У частині географічних орієнтирів прийменники мають дві логічні групи: перша відповідає на питання «Куди? / Де?», а друга - «Звідки?».


Прийменники, що вказують напрямок руху / місце:


- à + місто: J’habite à Tours. / Tu vas à Bruxelles?
- au + країна чоловічого роду: Elle est au Portugal. / Nous allons au Japon.
- en + країна жіночого роду: On habite en Espagne. / Elles vont en Uruguay.
- aux + країна у множині: Vous êtes aux États-Unis? / Il va aux Pays-Bas.

Attention!
Країни чоловічого роду, які починаються на голосну потребують прийменника en.


Прийменники, які відповідають на питання «Звідки?»:


- de + місто: Je reviens de Toulouse. / Elle vient d’Anvers.
- du + країна чоловічого роду: Il vient du Congo. / Nous rentrons d’Équateur.
- de + країна жіночого роду: Elle vient de Suisse. / Vous venez d’Italie?
- des + країна у множині: Ils viennent des Maldives. / Tu rentres des Seychelles?

Attention!
Якщо місто, країна жіночого чи чоловічого роду починаються на голосну, то вони потрибують прийменника d’.

Приєднуйтесь на заняття до нашої школи, якщо хочете дізнатися більше!