Блог школи французької мови Côte d'Azur
La langue française

Дієслово Rendre

Дієслово (SE) RENDRE

Одне з найцікавіших дієслів у французькій мові через свою багатозначність, активно використовується в розмовах. Пропонуємо розглянути основні значення цього полівалентного дієслова.

RENDRE: Значення


1) Повернути, відшкодувати

rendre ce qu’on a pris, rendre la liberté à quelqu’un
Il faut bien rendre ce livre avant samedi. - Цю книгу треба повернути до суботи.
La guerre civile a rendu la liberté au peuple. - Громадянська війна дала народові свободу.
L’article ne peut être ni rendu ni échangé. - Артикул не можна ні повернути ні обміняти.

2) Надати

rendre service à quelqu’un, rendre grâce à quelqu’un, rendre un jugement
Tu peux me rendre ce petit service? - Ти можеш надати мені цю маленьку послугу?
Je dois rendre grâce a mes professeurs de l’université. - Мені варто подякувати моїм викладачам з університету.
Pourquoi il rend toujours son jugement? On est capable à choisir nous-mêmes. - Чому він завжди виказує свою точку зору? Ми в змозі обрати самостійно.

3) Відновити

Ce traitement m’a rendu des forces. - Це лікування відновило мої сили.

4) Відповісти тим самим

rendre coup pour coup, rendre mal pour mal, rendre la monnaie, rendre la pareille, rendre à quelqu’un sa visite (mais rendre la visite à quelqu’un)
Rendre coup pour coup - c’est ma devise. - Відповідати тим самим - це моє кредо.
Rendre mal pour mal - c’est la loi de l’univers. - Відповідати злом на зло - це закон Всесвіту.
Tu dois rendre la visite à tes voisins, c’est une règle de la politesse. - Ти маєш нанести візит-відповідь твоїм сусідам, це правило ввічливості.

5) Дозволити вийти

Il a rendu son petit-déjeuner. - Його знудило його сніданком.
Elle a rendu son dernier soupir hier. - Вона віддала свій останній подих вчора.
Cet instrument rend des sons étranges. - Цей інструмент видає дивні звуки.

6) Скласти (зброю)

Les soldats ont rendu leurs armes. - Солдати склали зброю.

7) Зробити якимось (конструкція rendre + прикметник)
Tu me rends fou/folle. - Я через тебе божеволію.

8) Передати суть, перекласти
C’est une formule difficile à rendre. - Це формулювання важко перекласти.
Ce détail est bien rendu. - Ця деталь дуже гарно передана.

Зворотнє дієслово SE RENDRE. Значення:


- Підкорятися

Il a dû se rendre sans conditions car il était dans une situation difficile. - Він мав підкоритися без жодних умов, так як був у дуже важкій ситуації.

- Дістатися до

Chaque jour vous vous rendez au travail. C’est confortable? - Ви щодня добираєтесь до роботи. Це комфортно?

- Зробити себе + прикметник

Je dois absolument me rendre maître de la situation. - Я маю стати хазяїном ситуації.

Vous allez vous rendre malade. - Ви так захворієте.

Щоб дізнатися більше про дієслова та інші частини французької мови, приєднуйтеся до занять нашої школи!