Блог школи французької мови Côte d'Azur

Accord du participe passé

Le Message
Jacques Prévert

La porte que quelqu'un a ouverte
Двері, які хтось відкрив
La porte que quelqu'un a refermée
Двері, які хтось закрив
La chaise où quelqu'un s'est assis
Стілець, на якому хтось сидів
Le chat que quelqu'un a caressé
Кіт, якого хтось погладив
Le fruit que quelqu'un a mordu
Фрукт, який хтось надкусив
La lettre que quelqu'un a lue
Лист, який хтось прочитав
La chaise que quelqu'un a renversée
Стілець, який хтось перекинув
La porte que quelqu'un a ouverte
Двері, які хтось відкрив
La route où quelqu'un court encore
Дорога, по який хтось ще біжить
Le bois que quelqu'un traverse
Ліс, який хтось перетинає
La rivière où quelqu'un se jette
Ріка, у яку хтось кидається
L'hôpital où quelqu'un est mort.
Лікарня, де хтось помер.q

Це одна з найбільш відомих поезій одного з культових французьких митців ХХ століття, «Повідомлення» Жака Превера. Вона написана у минулому завершеному часі (Passé Composé). Проте, для тих, хто вивчає французьку, зразу випливає одне питання: чому participe passé (ouverte, refermée) узгоджуються. Тому пропонуємо розглянути основні правила узгодження participe passé.


Основні правила узгодження participe passé.


Нагадуємо! Participe passé - дієприкметник минулого часу, який використовується для утворення форм складених часів та пасивної форми.

З допоміжним дієсловом être


Найперше правило узгодження: participe passé узгоджується в роді (чоловічий чи жіночий рід) та числі (однина чи множина), якщо у минулих складених часах (passé composé, plus-que-parfait) використовується допоміжне être:

Elles sont sorties de chez moi il y a une heure.
Вони вийшли від мене годину тому.

Проте, зі зворотними дієсловами (verbes pronominaux) варто розібратись більш детально. Всі зворотні дієслова відмінюються з être, відповідно мають теж узгоджуватись у роді та числі з підметом, що працює у більшості випадків:

Je me suis évanouie.
Я зомліла.

Виключення! Існують дві категорії, які не узгоджуються:


1) якщо після зворотного дієслова іде прямий додаток (COD):

Elle s’est lavé les cheveux.
Вона помила волосся.

2) якщо таке саме дієслово, але не у зворотній формі, має прийменник à: téléphoner á, parler à quelqu’un...

Ils se sont téléphoné.
Вони зідзвонились.

Для порівняння:


Ils se sont regardés.
Вони подивились одне на одного.

З допоміжним дієсловом avoir


Зазвичай, ми не узгоджуємо participe passé, якщо дієслово відмінюється з avoir:

Nous avons parlé de l’architecture de Kyiv.
Ми говорили про архітектуру Києва.

Єдиний варіант, за якого можливе узгодження з avoir, це якщо прямий додаток стоїть перед допоміжним avoir:

La maison que nous avons achetée.
Будинок, який ми придбали.

Ta soeur, je l’ai rencontrée hier.
Твою сестру я зустрів учора.

Ми ніколи не узгоджуємо participe passé:


  • якщо це безособові дієслова il y a, il faut...:

J’imagine l’énergie qu’il vous a fallu pour faire ce travail.
Я уявляю, скільки енергії вам знадобилося, щоб зробити цю роботу.

  • якщо після participe passé стоїть чи мається на увазі інфінітив:

Je vois bien toute l’énergie qu’il a dû dépenser.
Я чудово бачу, скільки енергії він мав витратити.

Il a fait tous les efforts qu’il a pu (faire).
Він доклав усіх зусиль, яких міг.

  • якщо прямим додатком виступає займенник en:

Des difficultés, ils en ont rencontré beaucoup.
Складнощі, вони їх багато зустріли на своєму шляху.

  • якщо прямий додаток виражає кількістну чи цифрову характеристику:

Les derniers kilomètres qu’ils ont couru ont été les plus durs.
Останні кілометри, які вони пробігли, були найважчими.

Хочете дізнатися більше тонкощів граматики з французької? Приєднуйтеся до занять нашої школи!