Блог школи французької мови Côte d'Azur
La langue française

Прийменник à

Je continue à grossir.
Я продовжую гладшати.

À la guerre comme à la guerre.
На війні, як на війні.

У французькій мові прийменники відіграють надзвичайно важливу роль, так як не існує відмінків, відмін, дієвідмін та інших варіантів корегування сенсу в межах слова. Тому пропонуємо розглянути основні варіанти використання прийменника À.

Прийменник À використовується в наступних ситуаціях:


— коли дієслово супроводжується непрямим додатком (COІ):
J’apprends à lire en néerlandais.
Я вчуся читати нідерландською.

— як додаток до прислівника:
Ma fille a beaucoup à dire.
У моєї доньки є що сказати.

— як додаток до прикметника:
Le français n’est pas facile à apprendre.
Французьку не легко вивчати.


Якщо за допомогою прийменника À формується додаток до іменника, то це може виражати:

  • пояснення призначення: un verre à whisky (келих для віскі), une tasse à café (кавова чашка), une assiette à soupe (супова тарілка).

Attention!
Не варто плутати назву, яка включає призначення, з ситуативним поясненням:
Tiens ton verre de whisky.
Тримай твій келих з віскі.

Les enfants, j’ai une tasse de café.
Діти, у мене чашка кави.

Mange ton assiette de soupe.
З’їж свою тарілку супу.

  • надання характеристики:
Cette caissière est très belle! —La fille aux eux verts?
Ця касирка дуже гарна! — Дівчина з зеленими очима?


Якщо прийменник À вводить обставину, це може виражати:


  • місце, відповідати на питання Де? / Куди?:

Je vais à Cracovie, j’habite à Kyiv.
Я їду до Кракова, живу в Києві.

Attention!
Якщо під місцем мається на увазі знаходження чи прямування до когось, тоді використовується прийменник chez:
Je suis chez mes parents.
Я у батьків.

Mon mari va chez le dentiste.
Мій чоловік іде до стоматолога.

  • дистанцію:
Le supermarché est à deux kilomètres.
Супермаркет знаходиться в двох кілометрах.

  • час, відповідає на питання Коли?:
Nous sommes arrivés à minuit.
Ми приїхали о півночі.- час, позначає проміжок часу:

Elle habite à une heure de Nice.
Від неї до Ніцци їхати годину.

  • спосіб виміру:
Vous vendez les fruits au poids ou à la pièce.
Ви продаєте фрукти на вагу чи поштучно?

  • ідея способу, манери:
Nadia est toujours à l mode.
Надя завжди модно виглядає.

Quand on a des enfants, on parle souvent à voix basse.
Коли є діти, часто говориш тихо.

  • начинку чи наповнення:
Tu veux un gâteau à la crème? - Non, j’ai envie de choucroute au vin blanc!
Ти хочеш торт з кремом? - Ні, я бажаю квашеної капусти у білому вині!

  • пояснення принципу роботи: le moteur à l’essence (двигун на бензині), une cuisinière à gaz (плита на газу), un moulin à vent (млин на вітру)…

  • приналежність (з дієсловом être):
C’est à vous, cette voiture?
Це ваша машина?

Декілька розмовних виразів з прийменником À:


À moi, au secours, à l’aide!
Рятуйте! Допоможіть!

À table, les enfants! C’est prêt!
Діти, до столу! Все готове!

À votre santé! À la vôtre! À la tienne!
За ваше здоров’я! За вас! За тебе!

À vos souhaits!
Будьте здорові! (коли людина чихає)

Je ferai ce travail demain, à tête reposée.
Я зроблю цю роботу завтра, на свіжу голову.

Voter à gauche, voter à droite.
Голосувати за лівих, голосувати за правих.

Filer à l’anglaise.
Піти по-англійськи.

Ви можете дізнатися більше деталей та пояснень на наших уроках.

Записуйтесь вже сьогодні!