Блог школи французької мови Côte d'Azur
La langue française

Les pronons relatifs: qui, que, où et dont

On me dit que nos vies ne valent pas grand chose
Мені кажуть, що наші життя вартують не багато

Elles passent en un instant comme fanent les roses
Вони минають миттю, як в’януть троянди

On me dit que le temps qui glisse est un salaud
Мені кажуть, що час, який минає — це покидьок

Que de nos chagrins il s'en fait des manteaux
Що з наших печалей він робить собі пальто

Pourtant quelqu'un m'a dit
Проте мені хтось сказав

Que tu m'aimais encore
Що ти все ще любиш мене

C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore
Це був хтось, хто сказав мені, що ти все ще любиш мене

Serait-ce possible alors?
Так чи було б це можливо?

Рядки цієї пісні Карли Бруні відомі багатьм поціновувачам французької мови. У ній все пронизане складними реченнями, які зв’язують qui та que. Тож пропонуємо розібрати, яким чином можна поєднати частини речення в одне.
Це можна зробити за допомогою qui, que, où та dont. Тепер розберімо ж, коли і що саме варто використати.

1) qui та que


Розглянемо два речення:

L’homme qui m’aime
L’homme que j’aime

Перше речення означає: «Чоловік, який мене кохає», а друге «Чоловік, котрого я кохаю».
Таким чином qui є зв’язкою-підметом, після якого іде присудок; в той час як que вводить через прямий додаток. Нагадуємо: прямим є додаток, перед яким немає préposition, як от aimer un homme (після дієслова зразу ж стоїть додаток).

2) où


Знов розглянемо дві фрази:

La maison où j’habite
À l’époque où on croyait que la Terre est plate

У першому випадку où вказує на місце, тому ми цю конструкцію перекладаємо як «Дім, у якому (де) я живу», у реченні №2 можна побачити друге значення «У часи, коли вважалось, що Земля пласка»: не просторовий, а вже часовий вказівник.

3) dont


Ось приклад:

C’est le livre dont j’ai besoin, що означає «Ось книга, якої я потребую». Використання dont зумовлене конструкціями з préposition de, як от avoir besoin de. Якщо цю фразу сказати з прямим порядком слів, то вийде J’ai besoin de ce livre. Таким чином, ми використовуємо dont тоді, коли додаток вводиться через de.

Сподіваємося, що дана інформація допоможе перейти від простих речень та конструкцій до більш складних та розлогих варіантів.

Вивчайте французьку мову більш глибоко разом з нашою школою Côte d'Azur!
Та приєднуйтеся до занять!