Блог школи французької мови Côte d'Azur
La langue française

Nombres

Визначення кількості є важливим аспектом комунікації. Ось декілька варіантів передачі цього концепту:

 • однина та множина: une table - les tables (стіл - столи);
 • цифри: quatre chaises (чотири стільці);
 • похідні від цифр: une douzaine d’oeufs (дюжина яєць); - іменники: une foule de gens (людський натовп);
 • прикметники: nombreux (багаточисельні);
 • прислівники: énormement (надзвичайно багато).

Пропонуємо розглянути цифри/чіслівники. Вони бувають двох видів:

 1. кількісні - les nombres cardinaux
 2. порядкові - les nombres ordinaux

Кількісні числівники


Les nombres cardinaux (кількісні цифри) відображають точну кількість. Можуть бути простими чи складеними:

Il pèse au moins deux kilos.
Він важить щонайменше два кілограми.

Il mesure cent quatre-vingt-quatre centimètres.
Його зріст - сто вісімдесят чотири сантиметри.

Кількісні числівники використовуються в наступних випадках:

 • як характеристика іменника: j’ai deux enfants.

 • разом з іншою характеристикою: mes deux enfants sont charmants.

Вони завжди ставляться перед іменником, крім випадків, коли йдеться про серійність, послідовність чи спадковість: Louis XIV, page quarante.

Якщо число виступає у ролі підмета, то воно вживається самостійно, або ж з артиклем les (у значенні «усі»):

Ils ont qu’antre enfants: deux sont médecins, deux sont professeurs. Les quatre habitent à Paris.
У них четверо дітей: двоє - медики, двоє - викладачі. Усі четверо живуть у Парижі.

Attention! Числівники мають незмінні форми, крім un - une, vingt et un - vingt et une...

Vingt i cent


До них додається -s, коли це останнє слово у числівнику: deux cents. Але якщо за ними слідує ще число, тоді -s зникає: deux cent vingt deux.

Mille


Mille завжди лишається в однині: huit mille.

Et


Якщо ми не говоримо про сотні та тисячі, то складені числівники пишуться через дефіс: trente-huit, quarante-quatre.
Проте, якщо другим числом є один, тоді ми використовуємо et: cinquante et un, soixante et onze.

Номери телефону


Нагадуємо, що номери телефонів вимовляються не по одній цифрі, а десятками (по дві).
Наприклад:

07 85 16 71 50 - zéro sept / quatre-vingt-cinq / seize / soixante et onze / cinquante


Роки


Є два варіанти, яким чином вимовити рік: 2024


 • deux mille vingt-quatre (як і у нас)

 • vingt cent vingt-quatre (більш стара версія)

Порядкові числівники


Порядкові числівники утворюються шляхом додавання закінчення -ième до кількісного числівника: dix-sept - dix-septième.

Un


Є два варіанти утворення порядкового числівника від un:

 • якщо ми говоримо саме про один: un/une - premier/première

 • якщо ж одиниця є у складі числа, тоді форма наступна: vingt et un - vingt et unième

Перед порядковими числівниками може стояти артикль, присвійний займенник чи вказівний займенник:

Mon troisième enfant adore les langues.
Моя третя дитина обожнює (іноземні) мови.

Le vin est bon ici, j’en prendrais bien un deuxième.
Тут хороше вино, я ще візьму другий (келих).

Порядкові числівники узгоджуються в числі:

Ce sont ces troisièmes jeux Olympiques.
Це його треті Олімпійські ігри.

Deuxième et second
Ми використовуємо deuxième у випадках, коли серія має більше за дві опції, а second - коли варіантів тільки два:

Il a été classé deuxième sur trente au second semestre.
Він у рейтингу другий з тридцяти за другий семестр.