Блог школи французької мови Côte d'Azur
La langue française

Зворотні дієслова

Зворотні дієслова/Інші займенникові дієслова ( Se faire, se voir, se laisser, se rendre, se mettre à)Існує певна група зворотних дієслів, які мають нетипові, інші варіанти перекладу в залежності від керування дієслова прийменником або частини мови, що вживається після самого дієслова.
Розглянемо найпоширеніші варіанти:


Se faire (ніколи не узгоджується)< Employé seul (= être réalisé) - самостійне використання (бути реалізованим)

Ex: Paris ne s’est pas fait en un jour - Париж «будувався» не один день
Il est important que le projet se fasse - Важливо, щоб проект реалізувався (було реалізовано)

< + infinitif (= demander à quelqu’un de faire pour soi) – використання з інфінітивом (третя особа виконує дію)

Ex: Je me suis fait teindre les cheveux - Мені пофарбували волосся
L’étudiant s’est fait aider pour ce travail, ce qui est interdit - Студенту допомогли з цією роботою, що є заборонено
Mon oncle s’est fait voler son portable - В мого дяді вкрали мобільний телефон

< + adjectif ou adverbe (= devenir) - використання з прикметником або прислівником (= стати)

Ex: Il se fait tard - Вечоріє
Elle s’est fait belle - Вона стала гарною

< + nom (= constituer pour soi-même)- використання з іменником (має значення для себе)

Ex: Elle se fait une montagne du moindre problème - З найменшої проблеми вона “робить” гору
Elle ne se fait pas d’illusions - Вона не має(не будує собі) ілюзій


Exemple - Поширені приклади з Se faire


Se faire voler - Бути пограбованим
Se faire renvoyer, licencier, virer, mettre à la porte - Бути звільненим
Se faire attraper - Спіймати
Se faire repérer - Засікти
Se faire arrêter - Затримати
Se faire condamner - Засуджувати
Se faire prendre - Попастися на чомусь
Se faire gronder - Насварити
Se faire siffler, huer - Освистати
Se faire insulter - Оскорбити
Se faire agresser - Бути жертвою нападу
Se faire enlever - Видалити
Se faire renverser - Перевернути
Se faire piquer - Вколоти
Se faire mordre - Вкусити
Se faire piétiner - Топтати
Se faire assassiner - Вбити
Se faire égorger - Зарізати
Se faire écraser - Роздавити


Se voir< Employé seul (= être visible) - самостійне використання (= бути видимим)

Je suis mort de fatigue… - Oui, ça se voit - Я смертельно втомився... - Так, це видно.

<+ infinitif- використання з інфінітивом (!!!не узгоджується з дієсловом - третя особа виконує дію)

Elle s’est vu refuser l’accès à la discothèque - Їй (вона стикнулася з тим, що їй заборонили) заборонили відвідати дискотеку [Не узгоджуємо так як їй хтось відмовив-третя особа]

< + adjectif ou participe passé- + прикметник або дієприкметник минулого часу (!!!Узгоджується)

Flo s’est vue obligée d’accepter la situation- Фло (бачила, стикнулася з тим), що їй довелося змиритися із ситуацією…[Узгоджуємо так як вона сама стикнулася з тим, що має прийняти ситуацію]

Se laisser (+ infinitif) (= ne pas opposer de résistance)- використання з інфінітивом (= Не чинити опору)

Il t’insulte et tu te laisses faire- Він ображає тебе, і ти дозволяєш цьому статися
Il se laisse pousser la barbe- Він відрощує бороду (Не проти, щоб вона-борода росла)

Se rendre (+ adjectif) (= devenir par son propre fait) - використання з прикметником (= стати власними силами-завдяки собі чи через себе)

Elle s’est rendue célèbre, grâce à ses chansons - Вона стала відомою завдяки своїм пісням

Se mettre à (+ nom ou infinitif) (= commencer, entamer)- використання з іменником чи інфінітивом (= почати, ініціювати)

Elle s’est mise à rire. Il s’est mis à pleuvoir - Вона почала сміятися. Почався дощ


Декілька інших прикладів:


Il s’est fait arrêter par la police - Його затримала поліція
Ils se sont fait gronder - Їх насварили
Ce livre se laisse lire - Цю книгу можна читати
Ils se sont vus contraints d’effectuer des licenciements - Вони були змушені піти на звільнення
Tu t’es vu proposer une mission délicate - Тобі запропонували делікатну місію