Блог школи французької мови Côte d'Azur
La langue française

Comparaison

Життя є суцільним порівнянням, тому пропонуємо розглянути, яким чином це можна зробити à la française.

У порівняння є два ступені:
- вищий
- найвищий

Даний аспект стосується прикметників та прислівників.

На щастя, вищий та найвищий ступені порівняння утворюються на основі складених форм в абсолютної більшості прикметників та прислівників.

Вищий ступінь порівняння:

1) plus + прикметник/прислівник (+ que)
Ce sac est plus joli que celui qu’on à vu au magasin précédent.
Ця сумка гарніша за ту, яку ми бачили у попередній крамниці.
Plus vite!
Швидше!

2) moins + прикметник/прислівник (+que)
Ici les serveurs sont plus sympas.
Тут офіціанти більш приємні.
Moins clair.
Менш зрозуміло.

3) aussi+прикметник/прислівник (+que)
Cet appartement est aussi grand que ton appartement.
Ця квартира така ж велика, як і твоя.
Pour travailler aussi efficacement il faut être aussi attentif.
Щоб працювати так само ефективно, треба бути так само уважним.

Найвищий ступінь порівняння прикметника:

1) le/la/les plus +прикметник
C’est le plus confortable lit de ma vie!
Це найзручніше ліжко в моєму житті!

2) le/la/les moins +прикметник

La solution la moins efficace, c’est la tienne.
Найменш ефективна порада - твоя!

Зверніть увагу! Всі прикметники узгоджуються з іменниками, яких стосуються. Вибір артиклю для найвищого ступеня порівняння має узгоджуватись з іменником, якого стосується прикметник, використаний у порівнянні.

«Неправильними» формами ступенів порівняння є:

bon - meilleur(e/s/es) - le/la/les meilleur(e/s/es)
C’est la meilleure opportunité!
Це - найліпша можливість!
Le film d’aujourd’hui est meilleur que celui d’hier.
Сьогоднішній фільм ліпший за вчорашній.

mauvais - pire(s) - le/la/les pire(s)
Tu as retrouvé le pire mec de la ville.
Ти знайшла найгіршого хлопця у місті.
Ces assiettes sont les pires.
Це найгірші тарілки.

bien - mieux - le mieux
À 10h00 c’est bien, mais à midi c’est mieux.
О десятій годині - добре, але о 12.00 - ліпше.
Le mieux c’est de rester calme et d’analyser la situation courante.
Найліпше - це лишатись спокійним та аналізувати поточну ситуацію.

mal - pire - le pire
Ce que tu proposes - c’est pire, mais le pire - c’est écouter Marc.
Те, що ти пропонуєш - гірше, але найгірше - слухати Марка.

Увага! Форми прислівника le mieux та le pire є найвищими ступенями порівняння прислівників.


Приєднуйтесь на заняття до нашої школи, якщо хочете дізнатися більше!