Блог школи французької мови Côte d'Azur
La langue française

Прийменник en

Одним з частовживаних прийменників французької мови є EN.
Пропонуємо розглянути, в яких ситуаціях доречно його використовувати.

Прийменник EN може вводити:
  • Дієслово
  • Іменник

Якщо ми говоримо про дієслово,

то єдиною формою, в якій ми зустрічаємо EN є герундій (le gérondif):


Quand elle est seule, elle mange en regardant des films.
Коли вона сама, вона їсть і дивиться фільми.

Attention!

Після EN ніколи не можна вживати інфінітив.


Щодо іменника, то EN вводить обставину

(при цьому артикль перед цим іменником не ставиться), яка виражає:


  • місце: відповідає на питання Куди? / Де?, включно з країнами жіночого роду, чи тими, які починаються на голосну
J’habite en Suisse.
Я живу у Швейцарії.

Mes enfants sont en classe.
Мої діти навчаються.

Attention!
Les enfants sont EN classe.
Мої діти навчаються.

Les enfants sont DANS LA classe.
Мої діти в класі.

  • транспорт, в якому фізично знаходишся
En avion (літаком), en voiture (машиною), en train (потягом) …

Attention!
Якщо ми фізично знаходимося на певному транспорті, тоді використовується прийменник À:
à vélo (велосипедом), à trottinnette (самокатом), à cheval (верхи)…
Єдиним виключенням є moto/scooter, з яким можна використовувати обидва прийменники та DE).

  • часову характеристику (місяці, пори року, роки)
En France il fait trop chaud en été.
У Франції надзвичайно спекотно в літку.

Je suis née en 1992.
Я народилася у 1992 році.

  • тривалість дії
On fait les devoirs en deux heures.
Ми робимо домашнє завдання за дві години.

  • матеріал, з якого зроблено
Maintenant les robes en lin sont en vogue.
Зараз дуже модні льняні сукні.

  • спосіб дії
Coupez le poulet en quatre morceaux.
Розріжте курку на чотири шматки.

  • фізичний чи моральний стан (часто з дієсловом être)
Chaque fois que je regarde ce film, je suis en larmes.
Щоразу, як я дивлюся цей фільм, у мене сльози.

Поєднання DE та EN може виражати етапи чи послідовність дії:


Il va de mieux en mieux.
Йому поступово стає ліпше.

Je vois mes cousines de temps en temps.
Я бачу своїх двоюрідних сестер час від часу.

Пропонуємо декілька цікавих виразів з прийменником EN:


Il a fait ça en un clin d’oeil.
Він зробив це дуже швидко.

Il s’est déguisé en Zorro.
Він увімкнув режим Зорро.

En tout cas.
В будь-якому випадку.

Je parle en mon nom et non en nom de ma famille.
Я говорю від свого імені, а не від імені моєї родини.

Наші викладачі пояснять будь-яку тему доступно та зрозуміло.

Приєднуйтесь до наших занять вже сьогодні!