Блог школи французької мови Côte d'Azur
La langue française

Pronoms doubles

Les cadeaux et la famille
Cochez la réponse qui correspond à votre situation
Vous leur donnez de l’argent de poche?
- Je leur en donne régulièrement.
- Je ne leur en donne jamais.

Подарунки та родина
Оберіть відповідь, яка характеризує вашу ситуацію
Ви їм даєте кишенькові гроші?
- Я їх їм даю регулярно.
- Я ніколи їм їх не даю.

Ось приклад соціального опитування, і в ньому можна побачити, як в одному реченні використовується два додатки-займенники. Крім того, для скорочення кількості слів, дуже часто хочеться використати декілька додатків-займенників, які стосуються одного дієслова.


Яким чином можна використати два додатки-займенники в одному реченні?


Важливо!
Перш ніж розбирати конфігурації додатків-займенників, варто звернути увагу на два аспекти:

- одне дієслово може мати два додатки: прямий (COD) та непрямий (COI):

parler à quelqu’un de quelque chose;


- ці два додатки можна замінити двома різними займенниками:

Je parle à mon copain de mes vacances. - Je lui en parle.


Порядок слів в одному реченні з двома додатками-займенниками:


1) me, te, nous, vous + le, la, les
Il va vous payer ces bijoux. - Il va vous les payer.
Він вам оплатить ці прикраси. - Він вам їх оплатить.

2) le, la, les + lui, leur
Il ne veut pas prêter sa trottinette à son ami. - Il ne veut pas la lui prêter.
Він не хоче позичити самокат своєму другові. - Він не хоче його йому позичати.

3) m’, t’, l’, lui, nous, vous, les, leur + en
Elle offre du parfum à son amie. - Elle lui en offre.
Вона пропонує парфум своїй подрузі. - Вона його їй пропонує.

4) m’, t’, l’, lui, nous, vous, les, leur + y
On ne va pas nous habituer à cette vie. - On ne va pas nous y habituer.
Ми не призвичаїмось до цього життя. - Ми не призвичаїмось до нього.

Порядок слів у реченні з двома додатками-займенниками:

Наказовий спосіб (l’impératif):


1) У випадку, коли наказовий спосіб використовується у ствердній формі, то додатки-займенники стоять після дієслова, між усіма елементами використовується дефіси:
Expliquez-la-lui.
Поясніть це йому.

2) Якщо ж наказове речення містить заперечну форму, тоді додатки-займенники стоять перед дієсловом (за стандартним правилом), ніяких дефісів немає:
Ne la lui expliquez pas.
Не пояснюйте це йому.

За використання наказового способу me, te, nous, vous + le, la, les стають le, la, les + moi, toi, nous, vous:

Ces informations, je vous les transfère par un message? - Non, transférez-les-moi par mail!
Цю інформацію Вам переслати у повідомленні? - Ні, відправте мені це на електронну пошту.

Всі інші комбінації, які були зазначені раніше, лишаються без змін, як і для інших граматичних способів:

Si vous avez d’autres informations, transférez m’en certaines, les plus importantes.
Якщо Ви матимете ще якусь інформацію, перешліть мені те, що найбільш важливе.

Якщо використовується заперечна форма наказового способу, комбінації додатків-займенників лишаються без змін, як і для інших граматичних способів:

Ne me les transférez pas toutes!
Не пересилайте мені її усю!

Важливо!

Також розглянути правила правильної побудови речення, якщо дієслово супроводжується інфінітивом. Загалом, додатки-займенники мають стояти безпосередньо перед дієсловом, якого стосуються. В даному випадку, це перед інфінітивом:

Je vais t’en parler.
Я з тобою про це поговорю.

Attention!
У конструкціяхfaire + infinitif займенники-додатки стоять перед faire:

Le médecin m’a fait prendre ces médicaments. - Le médecin me les a fait prendre.
Лікар мені прописав приймати ці ліки. - Лікар мені їх прописав приймати.

З дієсловами сприйняття écouter, entendre, regarder, sentir, voirта дієсловом laisser додатки-займенники ставляться в різні місця:

J’ai vu les policiers arrêter ce clochard. - Je les ai vus l'arrêter.
Я бачила, що поліціянти затримали цього безхатченка. - Я бачила, як вони його затримали.

Приєднуйтесь на заняття до нашої школи, якщо хочете дізнатися більше!