Блог школи французької мови Côte d'Azur
La langue française

Faire laisser + infinitif

Faire laisser + infinitif


Laure s’est fait coiffer.
Лор зробили зачіску.

Michel s’est laissé persuader.
Мішель дозволив себе вмовити.

Конструкції (se) faire + infinitif та (se) laisser + infinitif часто зустрічаються у французькій мові. Проте, виникає багато питань щодо значення та варіантів застосування цих виразів.


Faire + infinitif


Конструкція faire + infinitif використовується у ситуаціях, коли агент дії провокує певну дію, але не безпосередньо виконує її.

J’ai fait installer le wifi chez moi.
Мені встановили вай-фай.

Часто в цій конструкції присутній додаток, тому важливим питанням є місце вищевказаного додатку.

  • Якщо додаток виражений іменником, то він ставиться після інфінітиву:

On a fait sortir nos enfants dans un parc d’attractions.
Ми вивезли наших дітей до парку атракціонів.

  • Якщо ж додаток виражений займенником, то його варто ставити перед faire:

On l’a fait entrer dans la salle.
Її ввели до аудиторії.

Attention! За використання наказового способу зберігається стандартний варіант відповідно до правил:

Faites-la entrer.
Заведіть її.

Se faire + infinitif


Дана конструкція використовується, коли агент дії провокує певну дію, направлену на себе, але не є безпосереднім виконавцем:

Monique s’est fait maquiller.
Монік зробили макіяж.

Attention! Конструкції faire + infinitif та se faire + infinitif не узгоджуються у роді та числі з підметом.

Laisser + infinitif


Дана конструкція використовується, коли агент дії дозволяє комусь зробити щось. Важливо, що додаток у простих часах (présent, imparfait, futur simple...) ставиться після інфінітиву, а у складених часах (passé composé, plus-que- parfait...) - перед ним:

Vous laissez entrer le chien dans votre chambre? (présent)
Ви дозволяєте песику заходити до спальні? (теперішній час)

Vous avez laissé votre chien entrer dans la chambre? (passé composé)
Ви дозволили песику зайти до спальні? (минулий завершений час)

Якщо додаток виражений займенником, то він ставиться перед laisser:

On la laisse sortir la chatte.
Ми дозволяємо їй вигулювати кішку.

Attention! За використання наказового способу зберігається стандартний варіант відповідно до правил:

Laissez-les entrer.
Дозвольте їм зайти.

Якщо у реченні є два додатки, то вони ставляться кожен після дієслова, якого стосуються:

Je laisse ma fille faire mon portrait.
Я дозволяю донці зробити мій портрет.

Інший варіант вираження цієї концепції через прийменники à або par:

Je laisse faire mon portrait à (par) ma fille.
Я дозволяю зробити мій портрет моїй донці.

Se laisser + infinitif


Ця форма використовується, коли агент дії дозволяє дію, яку сам не виконує, але вона на нього спрямована:

Jules se laisse maquiller par sa fille.
Жюль дозволяє своїй доньці себе нафарбувати.

Attention! Так само, як і конструкції faire + infinitif та se faire + infinitif, laisser + infinitif та se laisser + infinitif не узгоджуються у роді та числі з підметом.