Блог школи французької мови Côte d'Azur
La langue française

Quantités

Вираження інтенсивності та об’ємів/обсягу значним чином впливає на точність передачі інформації, або ж допомагає більш конкретно передати власне ставлення до дії чи якогось феномену. Тому пропонуємо розглянути, яким чином можна виразити зазначені вище концепти.

Важливо! Вираження ідеї інтенсивності та кількості/обсягу залежить від того, якої частини мови стосується ця характеристика. Відповідно, ви можете ознайомитись з конструкціями, які виражають інтенсивність/кількість/обсяг для прикметників та прислівників, дієслів та іменників.


Прикметники та прислівники


Для передачі інтенсивності прикметників чи прислівників, ми можемо використовувати наступні конструкції: un peu (трохи), assez (достатньо), très (дуже) та trop (забагато).

Наприклад:

Je suis un peu stressé(e).
Il est assez sympathique.
Elles sont très belles.
Tu parles très bien maintenant.
Nous sommes trop nerveux/nerveuses.

Attention! Усі характеристики інтенсивності стоять перед прикметником чи прислівником.


Дієслова


Для того, щоб виразити інтенсивність дії вживаємо наступні слова: un peu (трохи), assez (достатньо), beaucoup (багато), trop (забагато).


Наприклад:

Nous parlons un peu italien.
Vous mangez beaucoup?
Tu regardes trop la télévision.
Je travaille assez.

Важливо! Характеристика дії має стояти зразу після дії.

Не правильно:
J’aime la musique beaucoup.

Правильно:
J’aime beaucoup la musique.

Іменники

Для вираження кількості важливо розуміти, якою є початкова ідея вираження. Тому варто обирати між наступними варіантами:

• частковий артикль (du, de la, de l, des): якщо цей ресурс чи субстанцію не можна порахувати, або це і не є потрібним.

Наприклад:

J’ai du fromage (de+le).
Tu prends de la confiture.
On boit de l’eau gazeuse.
Il faut manger des fruits et des légumes (de+les).

• більш точна кількість: un peu de (трішечки), peu de (мало), assez de (достатньо), beaucoup de (багато), trop de (забагато) та quelques (декілька).

Наприклад:

Il y a quelques choux-fleur.
Nous avons peu de myrtilles.
Je voudrais un peu de calme.
Il a beaucoup de pastèques.
Elles ont assez de saucisses.
Vous aves trop de saumon?

• штучні обсяги, придумані людиною: un kilo de (кілограм) , un litre de (літр), une barquette de (лоток), une boîte de (коробка/бляшанка) тощо.

Наприклад:

On prend une bouteille de lait?
Une carafe de vin rouge, s’il vous plaît.
Voilà un pot de crème fraîche.
Oh! Une barquette de framboises! Merci!
Trois avocats et un kilo de pommes de terre.

Attention! peu/assez/beaucoup/trop + de/d’ (іменник без артикля)
un litre/une barquette... + de/d’ (іменник без артикля)

• нульова кількість: pas de (немає), aucun(e) (жоден/жодна)

Наприклад:

Tu prends un ou deux sucres? - Pas de sucre, merci.
Vous voulez de la bière? - Pas de bière, un verre de vin.
Elle a des enfants? - Non, elle n’a pas d’enfants.
Ils ont quelques amis? - Non, aucun ami.
Vous avez une solution à proposer? - Non, aucune (solution).

Важливо! pas de/d’ + іменник (без артикля).


Приєднуйтесь на заняття до нашої школи, якщо хочете дізнатися більше!