Блог школи французької мови Côte d'Azur

Passé simple у художній літературі

Французька література є однією з найбільш яскравих літератур у світі, тому дуже хочеться читати твори Віктора Гюго, роботи Жан-Жака Руссо та есеї Монтеня в оригіналі. Проте, раптом, натрапляєш на подібний феномен:

Ce fut comme une apparition : Elle était assise, au milieu du banc, toute seule ; ou du moins il ne distingua personne, dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu'il passait, elle leva la tête ; il fléchit involontairement les épaules ; et, quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda. (Gustave Flaubert, L’éducation sentimentale)

Це була раптова поява: Вона сиділа посеред лави, зовсім сама; чи принаймні він нікого не впізнав, бо його очі передавали тільки засліплення. Коли він проходив, вона підняла голову; він мимоволі розгинає плечі; і, коли він відійшов далі в той же бік, він подивився на неї. (Гюстав Флобер, Сентиментальне виховання)

Всі виділені дієслова - це форми у passé simple: цей час, наразі, використовують тільки на письмі у художніх творах, історичних текстах та журналістичних статтях, щоб описати події минулого та підкреслити віддаленість від сьогодення.

Яким же чином зрозуміти, що це за дієслово?

Пропонуємо розглянути алгоритми формування форми passé simple в залежності від закінчення дієслова:

1) - дієслова з закінченням -er
Passer: je passai - tu passas - il/elle passa - nous passâmes - vous passâtes - ils/elles passèrent

2) - дієслова з закінченням -ir
- більшість дієслів із закінченням на -re
- voir та asseoir
Finir: je finis - tu finis - il/elle finit - nous finîmes - vous finîtes - ils/elles finirent

3) - дієслова з закінченням на -oire/oir
- деякі дієслова з закінченням на -ir та -re
Boire: je bus - tu bus - il/elle but - nous bûmes - vous bûtes - ils/elles burent

4) дієслова tenir, venir та їх похідні
Venir: je vins - tu vins - il/elle vint - nous vînmes - vous vîntes - ils/elles vinrent

5) особлива любов усіх студентів, дієслова avoir та être мають свої унікальні форми:
avoir: j’eus - tu eus - il/elle eut - nous eûmes - vous eûtes - ils/elles eurent
être: je fus - tu fus - il/elle fut - nous fûmes - vous fûtes - ils/elles furent

Є ще одне правило утворення passé simple: використовувати основу participe passé відмінюваного дієслова:
croire - cru: je crus, tu crus, il crut, nous crûmes, vous crûtes, ils crûrent.
Але у цього правила є вийнятки:
écrire - j’écrivis, faire - je fis, naître - je naquis, mourir - je mourus, perdre - je perdis, voir - je vis.

Тепер ніщо не може зіпсувати Вам задоволення від улюбленої книги французькою мовою, навіть passé simple!