Блог школи французької мови Côte d'Azur
Корисне La langue française

Особисті займенники у французькій мові

Форми


Les pronoms personnels або особисті займенники у французькій мові мають 4 форми: 
 • Sujets - займенник у ролі підмета (відповідає на питання: хто? що?)
 • C.O.D. - займенник у ролі прямого доповнення
 • C.O.I. - займенник у ролі непрямого доповнення
 • Les pronoms toniques - ударна форма


Le complément d'objet direct (C.O.D)


 • Відповідає на питання: Кого? Що?
 • Замінює доповнення
 • В початковому реченні прийменник відсутній
 • Якщо у реченні 2 дієслова, C.O.D. стоїть перед дієсловом в інфінітиві

Je vois mon ami. Je le vois.
Je ne vois pas mon ami. Je ne le vois pas.

Le complément d'objet indirect (C.O.I)


 • Відповідає на питання: Кому?
 • Замінює істотне доповнення з прийменником à
 • В початковому реченні між дієсловом та істотним доповненням стоїть прийменник à
 • В заміні прийменник зникає та C.O.I стоїть перед дієсловом
Je parle à mon ami. Je lui parle.
Je ne parle pas à mon ami. Je ne lui pas parle.

Les pronoms toniques


 • Самостійна частина речення
 • Після прийменників avec, sans, pour, chez
 • Виражає згоду: Moi aussi (я також). Moi non plus (я також ні)
 • Після C’est moi
 • В діалогах на контрасті: Je suis coiffeur et toi? Moi, je suis pilote.

Moi?
Je parle avec mon ami. Je parle avec elle.
Je ne parle pas avec mon ami. Je ne parle pas avec lui.
Je vais rester chez mes amis. Je vais rester chez eux.