Блог школи французької мови Côte d'Azur
La langue française

Forme impersonnelle

Il pleut, il mouille,
Дощить, вогко,

C’est la fête à la grenouille.
Це справжнє свято для жабки.

Підчас вивчення французької студенти стикаються з тим, що є певні вирази, в яких il не означає «він».
Пропонуємо розглянути, що вони означають та як використовуються.

Існують безособові форми, у яких il є формальним підметом, так як фактичного підмету ця дія не має. Наприклад:
Il est exigé de suivre le code vestimentaire.
Вимагається дотримуватись дрес-коду.

Ким? З речення не очевидно. Хоча, ми можемо уявити, що йдеться про керівництво.
Дані конструкції завжди вживаються в однині, навіть, коли йдеться про щось у множині:

Il existe des gens qui n’aiment pas les chats.
Існують люди, які не люблять котів.

Існує дві категорії безособових форм:
  1. ті, у яких дієслово може вживатись виключно у безособовій формі
  2. ті, які можуть вживатися як в особовій, так і в безособовій формах

Дієслова, які вживаються виключно у безособовій формі:
  • які презентують погодні умови: il pleut (дощить), il neige (сніжить);

  • дієслово être+ час: il est trois heures. — Зараз третя година.

  • треба il faut: il faut apprendre le français. — Важливо вивчати французьку.

  • ліпше il vaut mieux: il vaut mieux que tu sois à l’heure. — Ліпше, щоб ти була вчасно

  • йдеться про il s’agit de: dans ce film il s’agit d’un peintre français. — У цьому фільмі йдеться про одного французького художника.

  • il est + прикметник + de+ інфінітив: il est important de chanter. — Важливо співати.

  • il est + прикметник+ que + subjonctif: il est important que tu chantes. — Важливо, щоб ти заспівала.

Дієслова, які можуть вживатися і в особовій, і в безособовій формах зберігають своє значення при зміні форми. Наприклад:
Il manque deux élèves ce matin. / Deux élèves manquent ce matin.
Сьогодні вранці немає двох учнів.

Бажаєте розкласти по поличках свої знання французької?

Записуйтесь на наші уроки вже сьогодні!