Блог школи французької мови Côte d'Azur
La langue française Корисне

Як почати говорити французькою? Як правильно скласти речення?

Коли всі починають вчити французьку, найпопулярнішим питанням є: «А коли я
зможу говорити?».

Однак, для того, щоб це зробити, варто розуміти, яким чином скомпонувати речення та як його почати. Тому пропонуємо розглянути саме ці структурні питання, які допоможуть зрозуміти логіку французької мови.


Стверджувальні реченняДля початку, пропонуємо ознайомитися зі стандартною структурою стверджувального

речення у французькій мові (заперечне утворюється за цією ж моделлю):


Je parle français avec mes amis canadiens chaque jour -

Я говорю французькою з моїми канадськими друзями кожного дня.


підмет - je

присудок - parle

додаток - français avec mes amis

означення - canadiens

обставина - chaque jour
Важливо!

1) наявність підмета ТА присудка є обов’язковою у більшості речень;

2) обставина може ставитись як у кінці, так і на початку речення.


У зв’язку з тим, що підмет та присудок є обов’язковими майже завжди, то
важливо знати наступні конструкції, у випадках, коли вони (вищезгадані підмет
та присудок) не є очевидними:

- voici / voilà : перекладаються як «ось» та використовуються, щоб вказати на
річ, людину чи тварину, voici та voilà є синонімами

Приклади:
Voici mon bureau - Ось мій стіл
Voilà ton chat - Ось твій кіт

- c’est / ce sont : перекладається як «це є», використовується, щоб представити
когось, або ж вказати на річ чи тварину;
c’est - однина,
ce sont - множина;
Проте, в усному мовленні частіше використовують c’est, і для однини, і для множини

Приклади:
C’est ma mère - це - моя мама
Ce sont mes amis - це - мої друзі

- il est / elle est / ils sont / elles sont - перекладається як «він / вона / вони є» та
використовується, щоб надати інформацію про людину, предмет або тварину;
увага на рід та число при узгодженні
il est - він є,
elle est - вона є,
ils sont - вони є (чоловічий рід),
elles sont - вони є (жіночий рід)

Приклади:
Il est très gentil - він дуже люб’язний
Elles sont bien bavardes - вони вкрай балакучі

- il y a - перекладається як «бути наявним / присутнім», є аналогом англійського
there is, there are

Приклади:
Il y a quatre chaises dans la cuisine - у кухні чотири стільці


Слова-зв’язки


Крім правильних структури та початку речення, також важливо розуміти, що

французи люблять використовувати логічні конектори (слова-зв’язки), щоб

поєднати частини речення в єдину логічну єдність. Пропонуємо розглянути

найбільш популярні та важливі конектори для початкових рівнів.


- avec - «з»,
вказує на присутність чогось чи когось

Je ne travaille pas avec ma tablette - я не працюю з моїм планшетом


- sans - «без», вказує на відсутність чогось чи когось

Aujourd’hui je suis sans ma voiture - сьогодні я без машини


- et - «і», використовуєтся, коли треба додати інформацію про щось чи когось

J’ai une fille et un garçon - у мене донька і син


- ou - «або», використовується для надання варіантів (не плутати з où? - «де?»)

Tu veux du vin pétillant ou de l’armagnac? - ти бажаєш ігристого вина чи
арманьяку?


- mais - «але» / «проте», використовується для протиставлення

J’aime le théâtre, mais je déteste le cinéma - я люблю театр, але не люблю кіно


- parce que та pourquoi - «чому» та «тому що», є питанням та відповіддю для
пояснення причинно-наслідкових зв’язків:

Pourquoi tu es à Rome? -Parce que j’adore cette ville
Чому ти в Римі? - Бо обожнюю це місто


- puisque - «так як», вживається для пояснення причини за відсутності питання
«чому?»

Je suis à Rome puisque j’adore cette ville
Я в Римі, так як обожнюю це місто


- pour - «(для того) щоб», використовується для пояснення мети

J’écris pour réserver une table - пишу, щоб забронювати столик


- alors - «тож» / «таким чином» : раніше використовувався, щоб надати
висновки, проте, зараз використовується на початку будь-якого речення, є
словом-«паразитом»

Alors, tu veux quoi? - то що ти хочеш?

- tiens - даний конектор не має чіткого перекладу, використовується, коли до
чогось бажають привернути увагу

Tiens, voici ce monument inoubliable - дивись, ось цей незабутній пам’ятник


- ben - ще одне слово-«паразит», його використовують, щоб заповнити паузи,
коли говорять

Ben… j’arrive et je ne sais pas quoi faire - ну…я приїду, і не знаю, що робити

Таким чином, ми розглянули найважливіші моменти, які допоможуть правильно
побудувати речення, щоб передати власну думку та зробити власне мовлення
блищим до носіїв мови.

На наших онлайн заняттях Ви зможете більше практикувати французьку мову, приєднуйтеся, буде цікаво !