Блог школи французької мови Côte d'Azur
Корисне

Рід та число іменника

На початку вивчення французької мови (а часто і не тільки на початку), у багатьох з’являються відчуття культурного шоку та власної безпомічності через той факт, що французька, так само, як і слов’янські мови, має категорії роду та числа іменника. Як запам’ятати, що table і Tour Éiffel - жіночого роду, а problème та territoire - чоловічого? А також як поставити іменник в однині у множину?

Першим пунктом ми розглянемо категорію роду (чоловічий та жіночий). У даному питанні важливо відштовхуватися від того, чи це загальна назва або ж людина і тварина, бо правила є різними.

Іменники, які позначають людей та тварин


Найбільш стандартним варіантом утворення іменника жіночого роду є додати закінчення -е:
un ami (m) - une amie (f),
un Français (m)- une Française (f).

Якщо ж закінченням у формі чоловічого роду є , то для жіночого роду ми змінюємо лише артикль, а сам іменник лишається без змін:
un journaliste (m) - une journaliste (f).

Особливі випадки утворення жіночого роду, відповідно до закінчення:
-er -> -ère: un infirmier (m) - une infirmière (f);
-(i)en -> -(i)enne: un Ukrainien (m) - une Ukrainienne (f);
-e -> -esse: un maître (m) - une maîtresse (f);
-eur -> -euse: un chanteur (m) - une chanteuse (f);
-teur -> -trice: un directeur (m) - une directrice (f).

Іменники - загальні назви (не живе)


Найважливіше правило: відразу запам’ятовувати іменник з маркуванням роду, бо, у багатьох випадках немає жодного логічного підходу.
Проте, пропонуємо вам розглянути типові закінчення чоловічого та жіночого родів, які можуть полегшити вивчення французької мови:

Закінчення, що вказують на жіночий рід іменника:
-ie: une manie;
-ue: une avenue;
-esse: la grossesse;
-ette: une casquette, виключення: le squelette;
-ance: la chance;
-euse: une photocopieuse;
-tion: la question;
-sion: la discussion.

Закінчення, що вказують на чоловічий рід іменника:
-eur: un répondeur;
-isme: le cubisme;
-ment: le recrutement;
-er: le cahier;
-et: un bracelet;
-al: le final.

Однина та множина


Тепер пропонуємо перейти до категорії числа іменника (однина та множина)
Загальним правилом утворення множини є додати до іменника в однині закінчення -s:
un concombre (m) - des concombres,
une moule (f) - des moules.

Особливі правила утворення:

- іменники чоловічого роду, які завершуються на -s, -x, -z  лишаються без змін:
un pays - des pays,
un gaz - des gaz,
une voix - des voix;

- до іменників чоловічого роду, які мають закінчення -au, -eau, -eu, -ou, варто додавати закінчення -x:
un tableau - des tableaux,
un chou - des choux
(єдине виключення un pneu - des pneus);

- іменники, що в однині мають закінчення -al та -ail, у множині змінюються на -aux:
un cheval - des chevaux.

Крім того, певні іменники мають особливі форми у множині:
Monsieur - Messieurs,
Madame - Mesdames,
Mademoiselle - Mesdemoiselles,
un oeil - des yeux.

Тепер французьку мову можна вивчати з задоволенням, адже для Вас категорії роду та числа більше іменника більше не становитимуть складнощів.

Приходьте на заняття з французької мови в нашу школу та вивчайте найкрасивішу мову світу разом з Côte d'Azur!