Блог школи французької мови Côte d'Azur
Корисне La langue française

Le pronom « en »

Знати правила використання займенників у французькій мові вкрай важливо. Сьогодні розберемо особливості використання займенника « en ». 

Для того щоб правильно виконати заміну іменника на займенник, важливо створити в голові стійкі асоціації: займенник « en » має асоціюватись у вас з прийменником « de ».  Прийменник « de » - це прийменник напрямку, що відповідає на питання «звідки?». Таким чином, маємо декілька важливих правил: 

I. Займенник « en» заміняє обставину місця та перекладається як «звідти».

Exemple:

Je viens de la piscine —> J’en viens;
Я йду з басейну —> Я звідти йду. 

II. Займенник « en » замінює неживе доповнення, перед яким є прийменник « de ».

В цій функції важливо пам'ятати про управління дієслова у французькій мові, тобто про ті дієслова, які потребують після себе прийменника « de » для зв'язування з неживим доповненням (допоміжним питанням це, на жаль, перевірити не можна).

Exemple: 

1. Je parle de mon dernier voyage en France —> J’en parle
Я розповідаю про свою останню поїздку до Франції —> Я про неї розповідаю
(parler de quelque chose - розповідати/говорити про щось).

2. Il a envie de partir en vacances —> Il en a envie.
Він бажає поїхати у відпустку —> Він цього бажає.
(avoir envie de quelque chose - бажати).

3. Elle est contente de son nouvel ordinateur —> Elle en est contente.
Вона задоволена своїм новим комп'ютером —> Вона ним задоволена.
(être content(e) de quelque chose - бути задоволеним (ою) чимось).

NB: якщо після дієслова, що потребує прийменник « de » йде живе доповнення, то при заміні зберігається прийменник « de » та надалі використовується pronom tonique (ударний/незалежний займенник).

Exemple:

Je parle de ma copine —> Je parle d’elle.
Я розмовляю про свою подругу —> Я розмовляю про неї. 

III. Займенник « en », що означає кількість:

У цій функції займенник « en » може заміняти як живе, так й неживе доповнення.

Exemple:

1. Je mange de la viande —> J’en mange.
Я їм м'ясо —> Я його їм.

2. Je bois beaucoup de café —> J’en bois beaucoup.
Я п'ю багато кави—> Я її багато п'ю

3. J’ai une sœur —> J’en ai une.
В мене є одна сестра —> В мене вона одна.

4. Tu as combien de téléphones portables? —> Tu en as combien?
Скільки в тебе мобільних телефонів? —> Скільки їх в тебе?

IV. Займенник « en » зустрічається також у стійких висловах, які потрібно просто запам'ятати.

Exemple:

1. Au revoir, je m’en vais!
До побачення, я їду.
(le verbe « s’en aller » - йти / від'їзжати)

2. J’en ai marre = J’en ai assez!
Мене достало! = З мене досить!
(en avoir marre = en avoir assez).

3. Je suis fatigué, je n’en peux plus.
Я втомився, я більше не можу.
(ne plus en pouvoir - більше не могти).

4. Je lui en veux.
Я злюся на нього/неї.
(en vouloir à quelqu’un - злитися)


Займенник « en » та часи


Розберемо позицію цього займенника у реченнях на прикладі різних часів

Займенник « en » завжди ставлять перед дієсловом, до якого воно належить:

1. Час présent; дієслово у реченні одне:

Je viens de la piscine —> J’en viens.
Я йду з басейну —> Я звідти йду.

2. Час présent; у реченні 2 дієслова; один з яких в інфінітиві.

Сюди можна також віднести час Futur Proche, тому що він складається з дієслова aller + Infinitif. Займенник у такій ситуації завжди буде стояти перед інфінітивом, тому що у 100% випадків це буде смислове дієслово.

Je ne veux plus parler de ce projet —> Je ne veux plus en parler.
Я не хочу більше говорити про цей проект. Я більше не хочу про нього говорити.

3. Минулий час або будь-який складений час/спосіб, що складається із допоміжного дієслова « être » / «avoir » + participe passé.

В цьому випадку займенник « en » буде завжди стояти перед допоміжним дієсловом être/avoir.

Elle a été contente de son nouvel ordinateur —> Elle en a été contente.
Вона була задоволена своїм новим комп'ютером —> Вона була ним задоволена.


La Négation. Заперечення


У заперечному реченні займенник « en » також займає позицію перед дієсловом, негативні частки стоять навколо.

Exemple:

Je n’ai pas peur de ces changements —> Je n’en ai pas peur.
Я не боюсь цих змін —> Я їх не боюсь.

J’ai parlé de ce projet avec un grand plaisir —> J’en ai parlé de ce projet avec un grand plaisir.
Я розповів про цей проект з великим задоволенням —> Я про нього розповів з великим задоволенням.

Бажаєте краще розбиратися в граматиці французької мови? Запрошуємо вас на заняття до нашої школи Côte d'Azur.