Блог школи французької мови Côte d'Azur
Корисне La langue française

Le pronom « Y »

Le pronom « Y »

Багато хто вважає, що найскладніше в граматиці французької мови - це часи. Але це не так. Найскладнішим, навіть за думкою французів, є володіння займенниками, тобто вміння правильно та швидко зробити заміну іменника займенником та поставити його в правильне місце у реченні. 

Сьогодні ми розберемо разом з вами один із займенників у французькій мові, а саме займенник « Y ».


Займенник « Y »


Для того щоб правильно зробити заміну, важливо в голові створити стійкі асоціації:
  • Займенник « У » має асоціюватись у вас з прийменником « à ».
  • Прийменник « à » - це прийменник напрямку, що відповідає на питання «де? куди?».

Таким чином, маємо такі функції займенника « У »:

1. Займенник « У » замінює обставини місця та перекладається як «тут, там, туди».

Exemple:
1. Je vais à Paris —> J’y vais.
Я їду в Париж —> Я туди їду.

2. Je suis au bureau jusqu’à 18 heures —> j’y suis jusqu’à 18 heures.
Я в офісі до 18 години —> Я там перебуваю до 18 години.

2. Займенник « y » замінює неживе доповнення, перед яким стоїть прийменник « à ».

В самій функції немає нічого складного на перший погляд, але тут важливо пам'ятати про таке поняття, як управління дієслова, тобто про те, які дієслова потребують після себе прийменник « à » для зв'язування з неживим доповненням. Питання для перевірки тут на жаль немає.

Exemple:
1. Jeparticipe à ceprojet —> J’yparticipe.
Я приймаю участь в цьому проекті. Я в ньому приймаю участь.
(participer à qch - участвовать в чем-либоприймати участь в чомусь).

2. Je réfléchis à ta proposition —> J’y réfléchis.
Я роздумую над твоєю пропозицією. —> Я над нею роздумую.
(réfléchir à qch - думати/роздумувати про щось).

Існує також перелік стійких виразів, в яких потрібно просто запам'ятати використання займенника « y ». Воно тут не вмотивовано жодним чином:

Exemple:
1. S’yconnaître - розумітися в чомусь
Приклад: Ils’yconnaît - Він розуміється в цьому

2. Je n’y suis pour rien - Я тут ні до чого
3. Ça y est! Готово! Є!

Займенник «Y» та часи


Розберемо позицію цього займенника в реченні на прикладі різних часів.

Займенник « y » завжди ставлять перед дієсловом, до якого воно належить:

Ситуація перша: час présent; дієслово в реченні одне:

Je rentre chez moi —> J’y rentre.
Я повертаюсь до себе додому —> Я туди повертаюсь.

Ситуація друга: час présent; в реченні 2 дієслова; одне з яких в інфінітиві.

До цього випадку також можна віднести час Futur Proche, так як він складається з дієслова aller + Infinitif. Займенник в цій ситуації завжди буде стояти перед інфінітивом, так як у 100% випадків це буде смислове дієслово.

Je n’aime pas penser à ce projet —> Je n’aime pas y penser.
Мені не подобається думати про цей проект —> Мені не подобається про це думати.
Je vais m’habituer à me lever tôt —> Je vais m’y habituer
Я звикну вставати рано —> Я до цього звикну.

Ситуація третя: минулий час або інший складений час / спосіб, що складається з допоміжного дієслова « être » /« avoir » + participe passé. В цьому випадку займенник « y » буде завжди стояти до допоміжного дієслова être / avoir.

Je me suis préparé à ce cours —> Je m’y suis préparé.
Я підготувався до цього уроку. Я до нього підготувався.
Je suis allé à Londres —> J’y suis allé.
Я поїхав до Лондону —> Я туди поїхав.

La Négation. Запереченння

В заперечному реченні займенник « y » також займає позицію перед дієсловом, заперечні частки стоять навколо.

Je ne pars pas à Rome cet été —> je n’y pars pas cet été.
Я не їду до Риму цього літа —> Я туди не їду цього літа.

Сподіваємось, що ця стаття допоможе вам розібратися із займенником " Y " . А якщо ви вирішите вивчати французьку разом з нами й надалі, запрошуємо вас на заняття в нашу школу. В нас є групи з французької різних рівнів - з нуля й до С2. Ви можете займатися онлайн чи офлайн.