Блог школи французької мови Côte d'Azur
La langue française

La Négation

Non, rien de rien
Ні, ні про що
Non, je ne regrette rien
Я не шкодую ні про що
Ni le bien qu'on m'a fait
Ні про те хороше,що ми зробили
Ni le mal
Ні про погане
Tout ça m'est bien égal
Мені це байдуже
(Edith Piaf)

Це рядки з однієї з найвідоміших пісень Едіт Піаф, у якій вже зріла виконавиця заявляє, що ні про що не шкодує. Для того, щоб ліпше зрозуміти цей шедевр chanson française пропонуємо розглянути, яким саме чином утворюється заперечне речення.


Утворення заперечувального реченняОсновне правило утворення заперечення:

ne  +  дієслово  +  pas


Наприклад:  Je ne chante pas. - Я не співаю.

Проте, якщо дієслово починається на голосну, то ne варто замінити на n’:

Je n’aime pas les myrtilles. - Мені не подобається чорниця.


Увага!! У часах з допоміжним дієсловом (passé composé, passé récent, futur proche) заперечення має стояти навколо фактичного дієслова та дієслова, якого стосується дія:

Je n’ai pas mangé aujourd’hui. - Я не поїв сьогодні.
Je ne vais pas danser toute la nuit. - Я не збираюся танцювати всю ніч.


Крім того, якщо у заперечну форму треба поставити інфінітив, то ne pas стоїть перед дієсловом:

Ne pas chanter, c’est une bonne idée. - Не співати - це хороша ідея.

Важливо, що якщо після заперечення іде неозначений (un/une/des) або частковий (du/de la/de l’/des) артикль, то він змінюється на de:

J’ai du fromage. - Je n’ai pas de fromage.
В мене є сир. - В мене не має сиру.

Michelle a une voiture. - Elle n’a pas de voiture.
У Мішель є автомобіль. - В неї немає автомобіля.

Заперечувальні слова


Проте, pas є не єдиним варіантом, можна використати інші, більш точні для конкретних ситуацій, слова:


rien - нічого
jamais - ніколи
personne - ніхто
nulle part - ніде

які встають на місце pas:

Je n’arrive jamais à parler correctement. - Я ніколи не можу правильно говорити.
Il ne mange rien. - Я нічого не їм.
On ne voit personne dans la salle. - Він нікого не бачить в кімнаті.
Cet été, on ne va nulle part en vacances. - Цього літа ми никуди не їдемо у відпустку.

Зверніть увагу:
personne і rien може стояти і на початку речення, якщо виконує функцію підмета:

Personne ne peut m’aider. - Ніхто мені не може допомогти.


Інші варіанти заперечення


Для заперечення у коротких реченнях використовують aucun(e):

Tu as une solution à proposer? - Aucune.
У Вас є рішення, щоб запропонувати? - Жодного.


Якщо треба виразити подвійне заперечення, то ми вирористовуємо nenini…:

Je ne mange ni du poisson ni de la viande.
Я не їм ні рибу, ні м'ясо.

Щоб погодитись з заперечним реченням, варто використовувати non plus:

J’aime le cinéma français. - Moi aussi. Je n’aime pas le jazz. - Moi non plus.
Я люблю французьке кіно. - Я також. Мені не подобається джаз. - Мені також.

Проте, якщо з заперечним реченням згоди немає, тоді застосовуємо si:

Tu n’as pas fait le devoir? - Si! Regarde!
Ти не зробив домашнє завдання? - Ні! (зробив) Дивися!


Таким чином, ми розглянули питання заперечення, і тепер Ви можете не тільки з насолодою підспівувати Едіт Піаф, а ще й виразити власні відчуття та вподобання.

Бажаєте дізнатися більше та вільно володіти французькою мовою? Вивчайте французьку разом з нашою школою Сôte d'Azur.